Stress

Hvis vi skal yde en ekstraordinær indsats og/eller føler os pressede, er vores krop så viseligt indrettet, at den sætter en helt naturlig biologisk proces i gang. Vores hjerne giver simpelthen vores system besked om at tilføre ekstra stresshormoner, som skærper vores sanser og frigiver ekstra energi alt sammen med det ene formål at gøre os klar til kamp eller flugt (overlevelse). Det er alt sammen meget fint og vældigt gavnligt, hvis man udsættes for en kortvarig stresspåvirkning. Men hvis man udsættes for en for stor fysisk eller psykisk belastning over for lang en periode, så brænder kroppen ganske enkelt ud – man får problemer med søvn, koncentration, indlæring og hukommelsen, og i værste fald kan langvarig stress føre til en række fysiske symptomer som forhøjet blodtryk, hjerte-/karproblemer,
diabetes m.m.

Stress kan inddeles i tre kategorier:

Kategori 1:

Den effektive, men harmløse stress man oplever, når man f.eks. skal til køreprøve, eksamen, holde tale for en større forsamling, m.v.:

 • Sommerfugle i maven
 • Lettere hjertebanken
 • Ryster på hænderne
 • Tør i munden
 • Anspændthed
 • Sveder

Kategori 2:

Symptomer, som man skal være på vagt overfor, og som man skal tage sig af, hvis ikke de aftager efter lidt tid:

 • Man føler sig træt
 • Man bliver irritabel
 • Ens søvnmønster påvirkes, man sover dårligt
 • Man føler indre uro
 • Tankerne kredser mere eller mindre konstant om problemløsning
 • Man bliver mere indesluttet – har ikke lyst til socialt samvær i samme udstrækning som tidligere
 • Man har måske brug for stimulanser

Kategori 3:

Symptomer, som bør tages alvorligt, og hvor der bør gribes ind omgående:

 • Svimmelhed
 • Mere eller mindre konstant hovedpine
 • Synsforstyrrelser
 • Mave-/tarmproblemer
 • Man bliver mere og mere asocial
 • Man bliver aggressiv eller ændrer adfærd på andre måder
 • Man isolerer sig
 • Konstant tankemylder
 • Behov for øget tilførsel af stimulanser

HVORDAN SLIPPER JEG UD AF MIN STRESS?

Det er selvfølgelig vigtigt at fjerne sig hurtigst muligt fra det, som giver dig symptomerne. Men det kan godt være svært selv at få øje på, hvad det er, der ”vælter læsset”. Man er godt selv klar over, at man har haft lidt rigeligt at se til på job, at det ikke går helt så fantastisk på hjemmefronten og andre ting, der gør, at man ikke er helt i harmoni med sig selv. Men det er svært selv at få øje på, hvad man kan gøre – for man kan ikke få øje på, at noget som helst kan lade sig gøre, når man kører i overgear…

Derfor er det vigtigt, at man får afdækket, hvad det konkret er, der giver én stresssymptomerne. Herefter skal man igennem terapi og hypnose have behandlet disse ting, der har forårsaget ens stress, således at symptomerne bliver mindre og mindre generende, så man igen stille og roligt kan vende tilbage til et liv , som ikke udelukkende foregår i overhalingsbanen.

Ønsker du varig forandring?

Ønsker du varig forandring?